Privacy en algemene voorwaarden

Cookiemelding

 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine

tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij jou op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

 

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens

het surfen over andere websites kunnen volgen.

 

Je kunt de op jouw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen jouw browserinstellingen jouw browsergeschiedenis te wissen.

 

Soorten cookies

Op de website van Technology in Training plaatsen wij de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website of een bepaalde functionaliteit mogelijk te

maken. Deze cookies worden geplaatst wanneer je de website bezoekt of een relevante

link aanklikt.

 

Performance cookies

Performance cookies bevorderen de gebruiksvriendelijkheid van de website of van een

specifieke functionaliteit.

 

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze

informatie kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kunnen rapporten en

statistieken worden gegenereerd.

 

Cookies kunnen permanent of voor een sessie geldig zijn:

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

 

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je

met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk

aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch

verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

 

Daarnaast maakt de website gebruik van Google Analytics. Via de website worden

cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers

de Website gebruiken. Google zal deze informatie slechts aan derden verschaffen indien

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor

andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk

geanonimiseerd. Het IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de

laatste drie cijfers. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met je

persoonsgegevens, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je

(persoons)gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je

adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld

aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze

terug vinden in de instellingen van je browser.

 

Meer informatie?

Op de website van de Consumentenbond kun je meer informatie over cookies vinden: Wat

zijn cookies? en Cookies verwijderen. Indien je vragen hebt over jouw privacybescherming

kun je onze privacyverklaring lezen en/of contact met ons opnemen.

Privacyverklaring Technology in Training

 

Technology in Training, verwerkt persoonsgegevens en neemt jouw privacy

serieus en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring

lees je hoe Technology in Training omgaat met jouw persoonsgegevens.

 

Eerst wat uitleg over bepaalde woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt:

 

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres,

maar ook je telefoonnummer.

 

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen,

maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit de administratie

van Technology in Training.

 

1) Van wie verwerkt Technology in Training persoonsgegevens?

Technology in Training verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie er direct of indirect

een relatie is, met wie Technology in Training een relatie wil krijgen of heeft gehad.

 

2) Waarvoor verwerkt Technology in Training jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Technology in Training verwerkt voor de volgende

doeleinden:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via technologyintraining.nl worden gedaan.

 

  • Om een relatie met je te kunnen aangaan: Als je klant bij Technology in Training wilt

worden of wanneer je een dienst wilt afnemen hebben we jouw persoonsgegevens nodig.

 

  • Het uitvoeren van promotie-en marketingactiviteiten: Technology in Training kan je

persoonsgegevens verwerken voor promotie- en marketingactiviteiten.

 

  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

 

  • Voor archiefdoeleinden: Technology in Training verzamelt niet meer persoonsgegevens dan

noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

 

3) Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren jouw gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

4) Het gebruik van de website sh-dressuurtraining.nl

Technology in Training heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik

van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Technology in Training van jouw

persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te

betrachten.

 

5) Contactformulier

Als je het contactformulier op www.technologyintraining.nl invult, of een e-mail stuurt, dan worden

de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de

inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

6) Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden slechts aan derden verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om

een overeenkomst af te sluiten met de desbetreffende partij. Dan worden slechts die gegevens aan

deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn. Op www.technologyintraining.nl zijn social media

buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw

persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus

kenbaar maken van jouw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt

buiten onze invloedsfeer; wij zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

 

7) Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van

links met onze website zijn verbonden. Technology in Training kan niet garanderen dat deze

derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Technology in Training raadt jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van

deze websites gebruik maakt.

8) Jouw rechten

Je kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jou mogen worden verwerkt in

het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij jou niet meer

benaderen voor andere diensten of producten dan die je al van of via ons hebt

afgenomen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Technology in Training

Tellegenlaan 35

6951DA

Dieren

Ook heb je het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens door Technology in Training

is vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen

of afschermen. Wanneer je meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor

Technology in Training zijn, kun je ze zelfs laten verwijderen. Je kunt dit doen door een

schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs,

aan bovengenoemd postadres. Technology in Training zal dan binnen vier weken op jouw

verzoek reageren.

Doe je het verzoek per mail? Gebruik dan het emailadres: info@technologyintraining.nl

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan

horen wij dat graag. Komen we er samen niet uit, dan heb je het recht een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

9) Wijziging van deze privacyverklaring

Technology in Training behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze

verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze

wijzigingen op de hoogte.

 

10) Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en cookiesmelding? Stuur een email naar

info@technologyintraining.nl